Munten zijn, onafhankelijk van elkaar, ongeveer in dezelfde periode en op drie verschillende plaatsen uitgevonden. De eerste ‘munten’ in China, gemaakt vanaf circa 770 vóór Christus, waren symbolen van waardevolle voorwerpen. Het zogenaamde ‘mes- en spadegeld’ genoemd. Deze modellen van messen en spaden werden uit brons gegoten en voorzien van enkele karakters. Bijna tegelijkertijd werd het eerste cash geld gegoten, bestaande uit kleine ronde munten met een vierkant gat erin, om er een touw doorheen te kunnen halen. Dit ‘Cash’ geld bleef ruim 2500 jaar in gebruik tot in het begin van de twintigste eeuw.

 

In de ‘westerse’ wereld werden de eerste munten vervaardigd, in het midden van de zevende eeuw vóór Christus, in Lydië (Klein-Azië). Het waren druppels elektrum, een natuurlijke legering van goud en zilver, met een afbeelding aan de ene kant en een betekenisloos stempel aan de andere. Van daaruit drong de nieuwe uitvinding, omdat zij de handel sterk vergemakkelijkte, snel door naar het oosten (het Perzische Rijk) en het westen (de Griekse wereld). Al spoedig kreeg de gemiddelde ‘westerse’ munt de vorm die zij ook tegenwoordig nog heeft: een rond plaatje metaal met een doorsnede tussen 1,5 en 4 centimeter met op de ene kant (‘voorzijde’) een kop en aan de andere kant (‘keerzijde’) een zinnebeeldige voorstelling, meestal met een tekst eromheen. Hoewel gegoten munten ook in Europa en Klein-Azië voorkwamen, werden de meeste munten er geslagen. Een plakje metaal, al of niet verwarmd, wordt in een matrijs geplaatst en onder hoge druk of met grote kracht wordt er een afbeelding in geperst of geklopt.

In India werden de eerste munten vervaardigd rond het jaar 500 vóór Christus. Het waren platte stukjes zilver met een onregelmatige vorm, waarop verschillende kleine stempeltjes met plant- of diermotieven waren aangebracht. Aan Griekse munttypen ontleende voorstellingen begonnen vanaf de tijd van Alexander de Grote deze zogenaamde ‘punch-marked’ munten te verdringen.

Pieter’s Antiek koopt en verkoopt verzamelwaardige munten van over de gehele wereld.

Onze voorkeur gaat vooral uit naar zilveren en gouden munten, maar ook verzamelwaardige Nederlandse penningen waaronder gouden of zilveren gedenkpenningen van ons Koninklijk huis.

 

Wat zijn gildepenningen?

Vroeger, zo ongeveer vanaf de late middeleeuwen, waren er gildes in Nederland, bijvoorbeeld het bakkersgilde, schoenmakersgilde enz. Met die gildepenning kon je o.a. laten zien dat je bij een bepaald gilde was aangesloten en leverde daardoor tegelijkertijd het bewijs van vakmanschap.

Provinciale munten zijn munten uit de tijd dat Nederland nog een republiek was, dus vóór 1795. Iedere provincie had toen zijn eigen munten en sloegen die ook meestal zelf.

Wie kent niet het oude Nederlandse zilvergeld, zoals rijksdaalders, guldens, kwartjes en andere munteenheden. Pieter’s Antiek koopt en verkoopt ook deze munten. Tevens zijn wij altijd op zoek naar oude provinciale munten en gildepenningen.

Mocht u nog munten van koper, zilver of goud bezitten of tegenkomen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.