Bankbiljet - 10 gulden 1921 - Arbeid en welvaart 2 - mevius 38-1b

Prijs : € 175,-

Bankbiljet - 10 gulden 1921 - Arbeid en welvaart 2 - mevius 38-1b Serienummer: DH 36324 Kwaliteit: ZeerFraai -

Beoordeling:
Neem contact op over dit product
X

Neem contact op over dit product

De geschiedenis van het geld overspant duizenden jaren. De numismatiek (muntkunde) is de wetenschappelijke studie van geld en zijn geschiedenis. Voor geld zijn veel materialen gebruikt, variërend van schaarse edelmetalen en schelpen tot volledig kunstmatig geld zoals bankbiljetten.

Geld is in essentie een symbolische voorstelling van een zekere waarde. Tegenwoordig wordt vooral papiergeld gebruikt, hoewel ook plastic geld ofwel de kredietkaart vermeld moet worden. Toch hebben metalen, zoals goud of zilver, veel van de essentiële kenmerken van geld behouden. Deze edelmetalen hebben nog altijd een intrinsieke waarde die bepaald wordt door schaarste en begeerte.

Papiergeld, dat per definitie fiduciair geld is, werd voor het eerst gebruikt in het Chinese Keizerrijk. In de 14e eeuw werd er reeds papiergeld gebruikt, maar het is mogelijk dat het op beperkte schaal ook al in de 7e eeuw in gebruik was.

Met de term fiduciair geld wordt bedoeld dat het geld niet zijn waarde ontleent aan het materiaal (in dit geval papier), maar aan het vertrouwen dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. Het woord fiduciair is afgeleid van een Latijns woord wat vertrouwen betekent.

De eerste biljetten die in Nederland als betaalmiddel werden gebruikt, dateren van rond 1814 en betreffen biljetten van 25 gulden. Van 1814 tot 1862 zijn bankbiljetten uitgegeven, die onderling weinig verschillen en alle zijn voorzien van geschreven handtekeningen. Deze biljetten zijn zonder vignet, maar wel voorzien van een ornamentele rand van muziektekens. Dus een met muziektekens versierde rand.

Papiergeld verzamelen is een ontzettend leuke en ook zeer leerzame hobby. Je leert veel verschillende waarden van het geld kennen en zo ook de geschiedenis van bijvoorbeeld de mensen en onderwerpen die op het biljet staan.

Pieter’s Antiek koopt en verkoopt verzamelwaardige biljetten van over de gehele wereld. Verzamelwaardig betekent dat ze nog in een redelijke conditie verkeren. In vakjargon betekent dit dat wij biljetten kopen en verkopen van Fraai tot UNC, met andere woorden: van gebruikt tot helemaal nieuw. Dus biljetten die nog nooit in het betalingsverkeer zijn terecht gekomen. Mocht u iets hebben liggen of zoekt u een bepaald biljet dan kunt u altijd contact opnemen.