In de ontstaansgeschiedenis van de speelgoedstad Neurenberg werd in 1413 al een poppenmaker (Dockenmacher; dock is blok hout) vermeld. Waarschijnlijk waren deze houten poppen bestemd voor de handel. Zo is er vanaf dat moment een doelgericht vervaardigen van speelgoed ontstaan.

Een werkelijke aanzet tot een later hoogtepunt in het maken van speelgoed kunnen we vinden aan het einde van de 18e of begin van de 19e eeuw.

Poppen kunnen van verschillende materialen gemaakt zijn, zoals hout en papier. Later volgde ook porselein en celluloid. Dit laatste materiaal was eenvoudiger te verwerken en zodoende konden fabrikanten ook goedkoper leveren.

Share